Nieuws

Presentatie van het Inspiratieboek voor innerlijke vrede

In Den Haag is donderdagmiddag, 16 mei bij de Spirituele Academie aan de Zeestraat het ‘Inspiratieboek
voor innerlijke vrede’ gepresenteerd. Dit boek is geschreven door Marie-Lisette Derks. Zij is medeoprichter
van het festival Peace in the Park. De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke heeft het eerste
exemplaar in ontvangst mogen nemen.

Het inspiratieboek voor innerlijke vrede is een praktische handleiding, waarbij jong en oud handvatten
krijgen aangereikt om innerlijke vrede te creëren en praktisch toe te passen in dagelijkse bezigheden en
daarbij de vijanden van innerlijke vrede zoals hebzucht, boosheid en angst te herkennen. In het boek staan
tips om dit te ervaren, zelfkennis te vergroten en hoe dit uit te dragen naar anderen. Een vredige wereld
begint tenslotte bij jezelf.

Dit inspiratieboek voor innerlijke vrede is een verdiepend boek met een educatief karakter. Het boek is tot
stand gekomen vanuit Peace in the Park in samenwerking met Just Peace. Het is uitermate geschikt voor
lessen, (creatieve) workshops en dialogen. Het heeft als doel het thema vrede concreter, begrijpelijker en
levendiger te maken. En om vrede persoonlijk en gezamenlijk nog meer onderdeel te laten zijn van onze
samenleving.

Citaat uit de toespraak van Pauline Krikke, Burgemeester van Den Haag:
“Vrede wordt niet alleen op hoog niveau gesloten. Vrede kan zich ook openbaren in alledaagse zaken. Zoals een respectvolle omgang met elkaar en een vriendelijke groet op straat. Ook als je mensen niet kent. Zo
ontstaat meer wederzijds begrip en respect. Dat begint vaak bij jezelf”.
De burgemeester sprak haar hoop uit dat het boekje een weide verspreiding in de stad zal krijgen
waardoor de vrede in onszelf en in de stad dichterbij komt.

Citaat uit de toespraak van Maarten Okkersen, Programma coördinator Just Peace:
“De twee werelden in Den Haag - van Internationale instellingen en van gewone burgers - kunnen met
elkaar verbonden worden, omdat we allemaal mens zijn. Als mens hebben we die potentie van vrede en
recht in ons. Het gaat erom dat te ontdekken en te laten bloeien”.

Vraag vrijblijvend naar informatie over dit boekje en de mogelijkheden in de vorm van programma’s en
workshops voor uw organisatie, bedrijf, school, wijkcentrum of cultuuranker. Stuur een e-mail naar
info@peaceinthepark.eu

Mocht u geïnteresseerd in mogelijke werkvormen van dit boekje, dan kunt u op 25 mei 2019
van 14.00 – 17.00 uur een inspiratiemiddag bijwonen bij de Spirituele Academie aan Zeestraat 50 in
Den Haag. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het bovengenoemd e-mailadres.